Home / Nyheter / Valberedningens förslag på ny styrelse

Valberedningens förslag på ny styrelse

Valberedningen har under året bedrivit ett gott arbete med att hitta nya styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 18/19. Efter noggranna överläggningar hal valberedningen kommit fram till följande förslag:

Ordförande
Dan Henriksson

Ledamöter på 2 år vardera
Malin Kuusinen
Natalie Aranda
Teckla Jackson
Emelie Joelsson

”I år valde vi att inte tillsätta rollerna som tidigare år utan litar på att en kompetent styrelse kan sätta var person på rätt plats”, hälsar Mikael Kolleryd, som lett arbetet under året. ”Kvar från tidigare sitter Eva Johansson som kassör och Angelica Karlsson som ansvarig på damsidan. På samma vis som förra året hamnar vi tyvärr med en vakant plats i styrelsen, den är nu nere på ett år kvar. Vi hoppas att vi på årsmötet kan slå våra kloka huvuden ihop och skaka fram en sista ledamot innan vi bryter för två dagar intensivt matchande”

På årsmötet har klubbarna rätt att ställa frågor, tycka till och säga ja eller nej till förslaget samt möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. Har ni redan nu funderingar går det bra att höra av sig till valberedningen@lacrosse.se