Home / Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

SLF
Sverige Lacrosse
Tävlingsbestämmelser

OBS!
Dessa tävlingsbestämmelser är från 2014 och är under uppdatering inför SLL 2019.
Innehållsförteckning

1. Organisation
2. Förkortningar
3. Tävlingsregler
4. Allmänna bestämmelser
– Allmänt
– Officiell regelbok
– Turnering
– Matcher
– Matchställ
5. Uteblivande från match/Protester
– Protester
6. Domare
– Utbildning
– Tillsättning av domare
– Domarersättning
7. Reklam
a – SLF
b – Föreningen
c – SM Finaler
8. Avtal och övergångar
a – Spelaravtal
7. Spelaravtal och övergångar
a – Spelaravtal

1 – Organisation
Sverige Lacrosse utgör en sammansättning av ideella föreningar.
SverigeLacrosse (SLF) företräds av förbundsstyrelsen (SLFS).
SLFS tillsätter en tävlingsnämnd samt disciplinnämnd.
Tävlingsnämnden fattar beslut gällande tävlingsprotester samt dispenser.
Disciplinnämnden fattar beslut i bestraffningsärenden.

2 – Förkortningar
SLF – Sverige Lacrosse
SLFS – Förbundsstyrelsen
FIL – Federation of International Lacrosse
DA – Domaransvarig
SM – Svenska mästerskapen
* = Regelnummer i den officiella regelboken

3 – Tävlingsregler
SLF tävlingsregler fastställs utav SLFS.
Tävlingsreglerna skall vara fastställda innan säsongen startar.
Tävlingsreglerna är kompletterande anvisningar och information om tillämpningar till
den officiella regelboken.
I Denna rangordning gäller reglerna:
SLF:s tävlingsregler
Officiell Regelbok

4 – Allmänna bestämmelser
Allmänt
FS ansvarar för lacrossens organisation och tävlingsregler inom Sverige. Huvudregeln är
att samtliga matcher skall spelas enligt FS:s tävlingsregler. Med detta avses
tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser, officiell regelbok, reglementen samt
anvisningar.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i FS:s tävlingsregler.
Officiell regelbok
Sverige Lacrosse utgår ifrån den internationella regelboken som FIL är ansvarig för. Med
undantag som beskrivs nedan.
Turnering
För turnering/cuper med nationella och internationella lag som inte arrangeras av SL
kan särskilda tävlingsbestämmelser utfärdas av arrangören.
Matcher
Nationell match – match mellan två svenska lag
Nationell tävlingsmatch – match som spelas mellan två svenska lag där matchen ingår i
svenska mästerskapen.
Internationell match – match mellan ett svenskt och ett utländskt lag eller två utländska
lag
Landskamp – Match mellan SL och ett annat lands förbunds utsedda lag
Matchställ
Matchställen skall synligt ha nummer på både fram och baksida av matchstället.

5 – Uteblivande från match/Protester
Uteblivande från eller brytande av match
Om ett lag uteblir från match så skall serieadministratören fastställa resultatet 5-0 till
fullständigt närvarande lag.
Om en match avbryts kan det icke felande laget tilldelas segern med 5-0 eller det
aktuella resultatet. Detta skall avgöras av tävlingsnämnden.
Om ett lag uteblir från match så kan lagets förening bli ersättningsskyldig för eventuella
spelplankostnader.
Protester
Protester skickas med e-post till tävlingsnämnden. Om protesten anses var akut och bör
behandlas direkt så överlämnas den för hand till tävlingsnämnden som tar beslut
omgående.

6 – Domare
Utbildning
Domare utbildas av SL.
Domarutbildning samt domarlicenser ansvarar domaransvarig (DA) för.
Tillsättning av domare
Domare tillsätts på samtliga matcher utav DA.
Vid turneringar som inte arrangeras av SL skall domare till matcherna tillsättas av DA.
Turneringsansvarig kan söka tillstånd av DA att själv tillsätta domare på turneringen.
Spelschema för hela turneringen skall skickas till DA minst en vecka innan start för
tillsättning av domare. Om det inte fått tillstånd att tillsätta domare själva.
Domarersättning
Ersättning till domare skall betalas utav hemmalaget.
Ersättning utgår enligt arvoden som är framtaget av FS.
Domarkvitton skall ifyllas utav samtliga domare.
Vid betalning via bankkonto skall ersättning vara betald senast 5 arbetsdagar efter
matchdagen.

7 – Reklam
7.a SLF
– SLF äger företräde för applicering av reklam på SLL lagens matchkläder.
– SLF äger företräde för 4-6 reklamplatser kring varje SLL lags arena för SLL huvudsponsorer.
7.b Föreningen
– Föreningen äger beslut om egen reklam på tävlingsdräkt, hjälm eller i anslutning till planen

enligt nedanstående regler.
– Reklam får ej omfatta sådana varugrupper eller illustrationer som kan verka störande, anstötlig eller strider mot idrottens grundtanke  samt ändamål.
– Exponering av politiska budskap får finnas på arenareklam och i matchprogram endast i form av politiska partiers namn samt logotyper. Politiska budskap på matchkläder, reskläder eller andra spelare eller lagkläder i samband med representationslag är ej tillåtet.
– Reklam på planen är tillåtet så länge det inte förstör planen, är störande eller korsar
några linjer/markeringar som tillhör spelet.
7.c SM Finaldagen
– SLF är huvudarrangör och äger alla rättigheter. Önskemål om ev dispenser kommuniceras med SLF senast 60 dagar innan finaldag.

8 – Avtal och övergångar
8.a Avtal
– Fr.om 2019 01 01 rekommenderas att avtal skrivs mellan förening och spelare enligt SLF – Sverige Lacrosse dokumentet ”Avtal för spelare”.
Upprättas inte spelaravtal betraktas spelaren som kontraktslös. Avtalet ska, vid övergångstvist, kunna uppvisas/skickas in till SLF – Sverige Lacrosse.