Home / SLF

SLF

Sverige Lacrosse
Riksförbundet för lacrosse inom Sverige

Sverige Lacrosse agerar som riksförbund för lacrosse inom Sverige och arbetar för att samordna mellan olika föreningar i landet. Sverige Lacrosse representerar även förbundet i internationella förbund, ELF (European Lacrosse Federation) och FIL (Federation of International Lacrosse) där Sverige Lacrosse är medlem.

Sverige Lacrosse består av medlemsföreningar som ansökt om medlemskap i riksförbundet och betalat den årliga avgiften.

Varje år arrangeras det ett förbundsmöte vilket är förbundet högst beslutande organ. På förbundsmötet väljs en förbundsstyrelse ut med uppgift att arbeta med det som förbundsmötet beslutat kring och sköta det dagliga arbetet inom Sverige Lacrosse. Förbundsstyrelsen består utav en ordförande och åtta ledamöter utspridda på olika förtroendeposter (sekreterare, kassör, PR & kommunikation, utvecklingsansvarig herrar, utvecklingsansvarig damer, sportansvar herrlacrosse, sportansvar damlacrosse, domaransvarig).

Sverige Lacrosse arbetar under en del styrdokument, däribland vår Stadga. Stadgan förklarar närmare hur förbundet är uppbyggt och vilka specifika regler som gäller för bland annat medlemsföreningar och vem som har rösträtt vid förbundsmötet.

Leave a Reply