Home / Nyheter / Intervju med Svenska Lacrosseförbundets Föreningskontakts ansvarige Lena Stålby

Intervju med Svenska Lacrosseförbundets Föreningskontakts ansvarige Lena Stålby


Intervju

 Hej Lena, välkommen till en kortare intervju!
Du är Svenska Lacrosseförbundets föreningskontakt.

-Vad innebär det att vara föreningskontakt, och hur ser ditt arbete ut?

Mitt arbete har precis kommit igång – blev invald som adjungerade i Förbundet i somras och blev nu ordinarie i november.
Mitt arbete är tänkt att jag skall bli en länk mellan klubbar/föreningar och förbundet – lite kort.

Rollen är nyinrättad och jag hoppas att vi skall kunna stötta våra klubbar/föreningar ute i landet med olika saker och det kan vara inom administration, stöttning och hjälp att förmedla information, vara lyhörd gentemot klubbarna/föreningarna om det finns specifika behov av support.
Exakt vad jag kommer att arbeta med får framtiden utvisa. 

I dagarna kommer jag att skicka ut ett frågeformulärtill alla klubbar/föreningar med olika frågeställningar som jag gärna vill att de svarar på.
Dessa svar blir underlag för mitt framtida arbete i förbundet.

-Hur kommer man i kontakt med dig?

0708-813858  eller lena.stalby@lacrosse.se-

-Vad är det vanligaste frågorna, du får?

– Inte en enda hittills   :o)

-Har du några tips på vad man ska tänka på när man vill starta en förening, bygga upp den?
-Finns det information att hämta på nätet någonstans och i sådana fall vart finner man den?


Vi har försökt att samla information via vår hemsida –
http://www.lacrosse.se/starta-ett-lacrosselag

Finns det andra specifika frågor är det bara att mejla mig eller ringa mig

Om du har någonting mer som du själv vill tillägga, skriv det här nedanför. Det viktigaste är inte det jag frågar om, utan vad du själv vill förmedla.

– Håll utkik efter vår enkät

*De viktigaste frågorna i enkäten
– verksamhetsberättelsen för 2018
–  verksamhetsplaneringen inför  2019.

Det ger oss i Förbundet en bra insyn hur klubbarna/föreningar arbetar och vart de är på väg.

Tack Lena för en kortare intervju!